Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy prosím použite tento formulár:  formulár na odstúpenie od zmluvy. Tento formulár zašlite na adresu : Hollého 1703/53, 083 01 Sabinov, alebo emailom: info@keeprivacy.sk