Čítačky kariet

Ako nastaviť čítačku s portálom slovensko.sk

Tento video návod vám pomôže ak potrebujete nastaviť čítačku s portálom slovensko.sk, je to jednoduchý proces, ktorý vám ušetrí čas a zlepší prístup k vládnym službám.  Video návod vás prevedie krok za krokom prevedie procesom nastavenia vašej čítačky Bit4ID minilector a jej inštalácie na vašom počítači. S jasnými pokynmi a užitočnými tipmi bude tento blog neoceniteľným sprievodcom pre každého, kto chce využívať elektronické vládne služby efektívne a bezpečne.

Obsah:

 bezpecnost pred phishingom a ukradnutim uctov


 Prihlásenie do elektronickej schránky na slovensko.sk

Podpísovnie dokumentov elektronicky s občianskym preukazom (eID)

BIT4ID MINILECTOR

Je potreba stiahnuť ovládače z slovensko.sk  a to kliknutím na zobraziť aplikácie pre všetky OS=> vyberte váš operačný systém => zvoľte jednotlivé aplikácie=> Ovládač na čítačku čipových kariet: Čítačka Bit4id miniLector EVO.

Po inštalácii reštartujte PC.

Prehlásenie o zhode: Tento výrobok je označený značkou „CE“, takže je v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/30/UE a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 2011/65/UE. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk

FEITIAN R502-C9 NFC (DUAL)

Táto čítačka ma plug and play funkciu a nevyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru. Stačí zasunúť USB kábel do PC.

Prehlásenie o zhode: Tento výrobok je označený značkou „CE“, takže je v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/53/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 2002/95/EC. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk

Feitian BR301 BLE PNC45

Táto čítačka ma plug and play funkciu a nevyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru. Stačí zasunúť USB kábel do PC. Pre prejenie s mobilným zariadením je potrebné stiahnuť aplikáciu pre Android a iOS 
 
Prehlásenie o zhode: Tento výrobok je označený značkou „CE“, takže je v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/53/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 2002/95/EC. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk.
 
!Podľa 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené týmto symbolom (preškrtnutým košom) sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na: www.recyclethis.info
 

FEITIAN R301-25

Táto čítačka ma plug and play funkciu a nevyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru, tak ako pre Windows, tak aj pre MacOS. Stačí vložiť OP, zasunúť USB kábel do PC a používať.

V prípade použitia staršieho Windows XP alebo Linuxu ovládače stiahnete na GitHub.

V prípade problémov skúste preinštalujte/ aktualizujte aplikácie z slovensko.sk

Podpora R301: Ak máte čítačku R301 a nefunguje vám na M1 čipe je potrebné nainštalovať tento ovládač

Prehlásenie o zhode: Tento výrobok je označený značkou „CE“, takže je v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/30/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 2002/95/EC. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk

 

 

Bezpečnostné opatrenia

  • Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
  • Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
  • Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85 %, vrátane dažďa a kvapalín.
  • Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C.
  • Nepoužívajte v prostredí s vysokým rizikom požiaru a výbuchu.
  • Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
  • Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. 
  • Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.