Tuya Smart Alarm WS-03 PRO a SS2015

Návod na zatvárač ventilov nájdete na tomto odkaze: Tuya zatvárač ventilov voda a plyn.

Alarm WS-03 PRO môžete zakúpiť na Mall.sk

Odporúčanie: Aj keď alarm je dodaný s batériami odporúčame ich vymeniť. Často slabé batérie spôsobujú falošné poplachy.

 1. Ako nainštalujem alarm a odkiaľ môžem stiahnuť aplikáciu?
 2. Ako pridám detektor pohybu a dverí?
 3. Ako manuálne pridám detektor?
 4. Ako treba umiestniť detektor pohybu?
 5. Ako pridám detektor plynu, dymu a vody?
 6. Ako nastavím zvonček?
 7. Ako spárujem nové diaľkové ovládanie?
 8. Ako nastavím automatickú aktiváciu a deaktiváciu alarmu?
 9. Ako vypnem vstavanú sirénu?
 10. Čo znamenajú 4 tlačidlá na diaľkovom ovládači?
 11. Čo znamenajú jednotlivé farby na alarme a ako ich vypnem?
 12. Ako obnovím výrobné nastavenia?
 13. Ako zapojím automatizáciu s uzatvárateľným ventilom v prípade úniku vody?
 14. Ako aktualizujem firmware?
 15. Ako prepojím zariadenie s Google asistentom a ostatnými pomocníkmi?
 16. Ako použijem hotspot mód?

Ako nainštalujem alarm a odkiaľ môžem stiahnúť aplikáciu?

• Pri inštalácii je potrebné byť vo vzdialenosti 3 – 5 metrov od Wi-Fi.
• Ešte pred zapojením alarmu je potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikáciu: Smart Life Android/ iOS.
• Otvoríme aplikáciu, zaregistrujeme sa a vpravo hore klikneme na + => sensors => Alarm (Wi-Fi) => zadáme meno a heslo od Wi-Fi => pripojíme alarm do zásuvky, stlačíme tlačidlo po dobu 5 sekúnd, až kým nezaznie 2-krát zvukový signál, viď obrázok:

=> v aplikácii potvrdíme, že alarm je v zásuvke a bliká odkliknutím „confirm the indicator is blinking rapidly“ a následne sa alarm spáruje.
TIP: Ak to párovanie zlyhá, je potrebné použiť hot-spot mód, ktorý je opísaný na konci.

Ako pridám detektor pohybu a dverí?

• Alarm WS-03PRO vám príde automaticky spárovaný s detektormi v balení. Pokiaľ chceme pridať nový detektor, urobíme to tak, že otvoríme aplikáciu Smart Life => Wifi Smart Alarm =>Accesories => Detector => v pravom hornom roku klikneme na +, čím sa začne párovanie.
• K úspešnému spárovaniu je potrebné, aby senzor zaznamenal váš pohyb („blikol“), viď obrázok:

 


TIP: V prípade použitia nového senzoru stačí vytiahnuť pásku.

Upozornenie: Niekedy sa stáva, že alarm zle rozpozná detektor. Napríklad detektor vody rozpozná ako detektor pohybu vtedy je potrebne manuálne prednastaviť v nastaveniach.

V tomto príklade nám alarm rozpoznal detektor vody ako PIR pohybový senzor. Preto musíme zmeniť:

 • Sub device name: Water (názov si dajte aký chcete napríklad, kúpeľňá prvé poschodie)
 • Zone atribiute: 24H zone (znamená, že detektor bude aktívny 24h bez ohľadu na to, či alarm je zapnutý alebo nie)
 • Device type: Water leak sensor

tuya alarm

 

Ako manuálne pridám detektor?

Upozornenie: Niekedy sa stáva, že alarm zle zaradí detektor do nesprávnej kategórie napr. PIR pohybový senzor zaradí do kategórie Remote controller ( kde má byť len diaľkove ovládanie k alarmu). Vtedy je potrebne vymazať a ešte raz spárovať daný senzor.

Ako treba umiestniť detektor pohybu?

• Inštalujte ho vo výške 1,8 – 2,2 metrov
• Chráňte detektor pred priamym slnečným svetlom
• Umiestnite ho dostatočne ďaleko od okien, klimatizácie, ventilátorov, chladničky, radiátorov atď.
• Detektor nesmie byť zakrytý žiadnym objektom, ako napríklad rastlinami alebo nábytkom
• Neinštalujte detektor pri záclonách
• Nepoužívajte detektor vo vonkajších priestoroch

Ako pridám detektor plynu, dymu a vody?

• Smart Life => Wifi Smart Alarm =>Accesories => Detector=> v pravom hornom roku klikneme na +, čím sa začne párovanie.
• K úspešnému spárovaniu je potrebné stlačiť tlačidlo na detektore. V prípade detektoru vody spojíme alebo ponoríme koniec detektoru do vody.
Tento alarm je kompatibilný s rôznymi typmi zariadení. Podmienkou je, že musia pracovať na frekvencii 433 MHz. Medzi kompatibilné senzory patrí:
• iGet security P14 (senzor dymu)
• iGet SECURITY M3P6 (senzor plynu)

Ako nastavím zvonček?

• Smart Life => Wifi Smart Alarm =>Accesories =>Detector => v pravom hornom roku klikneme na +, čím sa začne párovanie.
• K úspešnému spárovaniu je potrebné stlačiť tlačidlo na zvončeku.
Následne klikneme na spárovaný senzor a zobrazí sa:
• Sub device name => premenujeme napr. na Zvonček
• Zone attribute => ak nie je, nastavíme na 24 hodín
• Device Type => nastavíme na Doorbell
TIP: Nastavenie je možné použiť pre detektor dverí/detektor pohybu.

Ako spárujem nové diaľkové ovládanie?

• Alarm podporuje zapojenie až 70 zariadení.
• Nové diaľkové ovládanie pridáme: Smart Life => Wifi Smart Alarm => Accesories => Remote controller => a v pravom hornom roku klikneme na +, čím sa začne párovanie.
• K úspešnému spárovaniu je potrebné stlačiť ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Ako nastavím automatickú aktiváciu a deaktiváciu alarmu?

• Automatickú aktiváciu nastavíme v aplikácii Smart Life => Wifi Smart Alarm => Settings => Timer => Add => napr. 20:00; repeat (dni, kedy sa má zamykať); Mode => Away Armed (Aktivácia).
• Automatické deaktiváciu nastavíme v aplikácii Smart Life => Wifi Smart Alarm => Settings => Timer => Add => napr. 6:00; repeat (dni, kedy sa má odomykať); Mode => Disarmed (Deaktivácia).

Ako vypnem vstavanú sirénu?

• Vstavaná siréna sa dá nastaviť na 4 levely, a to:
80 dB
85 dB
90 dB
Vypnutá
• Nastavíme to v aplikácii Smart Life => Wifi Smart Alarm => Settings => Alarm Volume
• Dĺžku sirény v prípade aktivácie alarmu nastavíme v Smart Life => Wifi Smart Alarm => Settings => Alarm Time

TIP: odporučáme vypnuť vstávanu sirénu, kvôli falošným poplachom ak alarm využívate len na detekciu uniku vody, plynu alebo dymu.

Čo znamenajú 4 tlačidlá na diaľkovom ovládači?

• Celková aktivácia aktivuje alarm pre situáciu, keď nikto nie je doma.
• Čiastočná aktivácia aktivuje alarm pre situáciu, keď je niekto doma, teda vnútorné snímače sú deaktivované a aktívne zostávajú iba vonkajšie senzory.
• SOS aktivuje okamžitý núdzový poplach, napríklad v prípade lúpežného prepadnutia za situácie, keď je alarm vypnutý v deaktivovanom režime.
• Deaktivácia deaktivuje všetky senzory.

Čo znamenajú jednotlivé farby na alarme a ako ich vypnem?

• Alarm začne blikať červenou farbou v prípade aktivácie alarmu.
• Alarm začne blikať žltou farbou, ak dôjde k chybe v sieti.
• Zelená blikajúca farba znamená kódovanie senzorov.
• Modrá blikajúca farba znamená, že zariadene je pripravené na párovanie s aplikáciou.
• Modrá stála znamená, že všetko je v poriadku.
TIP: Farby môžete vypnúť v aplikácii, a to Smart Life => Wifi Smart Alarm => Settings => Alarm light.

Ako obnovím výrobné nastavenia?

• Buď v aplikácii, a to Smart Life => Wifi Smart Alarm => Settings => Factory reset, alebo ručne podržaním tlačidla po dobu cca 12 s.

Ako zapojím automatizáciu s uzatvárateľným ventilom v prípade úniku vody?

Odkaz video návod

Ako aktualizujem firmware?

Otvoríme aplikáciu Smart Life => Wifi Smart Alarm => vpravo hore klikneme na ikonku „detail“ => Device update

Ako prepojím zariadenie s Google asistentom a ostatnými pomocníkmi?

Otvoríme aplikáciu Smart Life => Wifi Smart Alarm => vpravo hore klikneme na ikonku „detail“ =>third party control => v zozname nájdeme Smart Life

Ako použijem hotspot mód?

• Otvore aplikáciu => Sensors => Alarm (other) => Configure => EZ Mode => AP Mode => Confirm the indicator is blinking rapidly => Pripojte k SmartLife Wifi => „Next“ => Go to Connect
• Kompletný obrázkový postup:

hotspot mode alarm

 

Parametre:

Alarm
• Napájanie: AC100 240V
• Spotreba: 0.2W
• Prenosová frekvencia: IEEE 802.11 b/g/n, 433,92 MHz
• Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
• Prevádzkové podmienky: teplota –10°C ~ + 50°C
• Vlhkosť ≤ 90 % rh
• Rozmery: 81,6 x 81,6 x 74,2 mm


Senzor dverí
• Napájanie: DC 3V (CR2450 batéria)
• Statický prúd: ≤3uA
• Prenosový prúd: ≤15 mA
• Prenosová frekvencia: 433.92 MHz
• Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
• Prevádzkové podmienky: teplota –20°C ~ + 55°C
• Rozmery: 66 x 33 x 16 mm
• Výdrž batérie ≤ 2 roky
• Ochrana proti vniknutiu: áno
• Kódovanie: ev1527
• Maximálna vzdialenosť medzi senzormi: 10~15 mm


Pohybový senzor
• Napájanie: DC 3V (2 AAA batéria)
• Statický prúd: ≤15uA
• Prenosový prúd: ≤20 mA
• Prenosová frekvencia: 433.92 MHz
• Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
• Detekcia pohybu 5 ~ 12m
• Detekčný rozsah: horizontálne 110°, vertikálne 60°
• Prevádzkové podmienky: teplota –10°C ~ + 55°C
• Rozmery: 107 x 51 x 40mm
• Výdrž batérie ≤ 2 roky
• Ochrana proti vniknutiu: áno
• Kódovanie: ev1527


Pohybový senzor s PET imunitou
• Napájanie: batéria 9V neje súčasťou balenia
• Statický prúd: ≤28uA
• Prenosový prúd: ≤17 mA
• Prenosová frekvencia: 433.92 MHz
• Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
• Detekcia pohybu 10 ~ 12m
• Detekčný rozsah: horizontálne 110°, vertikálne 60°
• Prevádzkové podmienky: teplota –10°C ~ + 55°C
• Rozmery: 96 x 75 x 42 mm
• Imunita voči zvieratám: do 10 kg
• Výdrž batérie < 2 roky
• Ochrana proti vniknutiu: áno
• Kódovanie: ev1527


Diaľkové ovládanie
• Napájanie: DC 3V (vnútorná CR2032 batéria)
• Statický prúd: ≤3uA
• Prenosový prúd: ≤10mA
• Prenosová frekvencia: 433.92 MHz
• Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 80 m
• Prevádzkové podmienky: teplota –20°C ~ + 55°C
• Rozmery: 70 x 36 x 11 mm


Zvonček
• Napájanie: DC 3V (CR2450batéria)
• Prenosový prúd: ≤14mA
• Prenosová frekvencia: 433.92 MHz
• Prevádzkové podmienky: teplota –10°C ~ + 55°C
• Vlhkosť ≤ 95 % rh
• Rozmery: 65 x 65 x 20 mm


Senzor vody
• Napájanie: 1x batéria 23A 12 V
• Prúd v režime poplachu ≤ 35 mA
• Prúd v pohotovostnom režime: ≤ 18uA
• Prenosová frekvencia: 433.92 MHz
• Bezdrôtový dosah: vo voľnom priestore 90 m

 

Bezpečnostné opatrenia

 • Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
 • Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
 • Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85 %, vrátane dažďa a kvapalín.
 • Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C.
 • Nepoužívajte v prostredí s vysokým rizikom požiaru a výbuchu.
 • Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
 • Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. Výrobca ani predávajúci neručí za škody zpôsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zariadenie je len pomocným zariadením k nahláseniu a vyvolaniu poplachu.
 • Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela, pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenia.
 • Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.
 • Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.
 • Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.

Keeprivacy s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Tuya Smart Alarm WS-03 PRO je v súlade so  smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je v dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov.

Zariadenie spĺňa požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (nariadenie č. 481/2012 Zb., doplnené nariadením vlády č.391/2016 Zn.).  Spĺňa tiež požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a rady (ES) 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektronických zariadeniach. RoHS môžete sťiahnúť na webe www.keeprivacy.sk)

Toto zariadenie možno prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia VPR 07/2014, VPR 02/2017, VPR 35/2012.